per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

25.6.07

Copy - som forslag til mærkevarenavn

copy as trade mark

Ser i Søndagsavisen, at nogle folk, som sæger sko til Kina, tager kineseres kopiering af dem med sindsro.
God ide. Dette får mig til at udkaste den tanke, at nogen burde bruge 'copy' som varemærke. På en eller anden måde forekommer det mig interessant, at kopierne derved ville få navn, af det de er. Kunne man virkelig få godkendt 'Copy' som varemærke - med eneret ? :-)

Etiketter: ,

Fjernstyret udrykningsblink på færdselsskilte

STOP STOP STOP STOP STOP


Hele byen kan høre udrykningen - skønt dem som skal høre udrykningen har svært ved det og slet ikke kan opfatte fra hvilken retning udrykningen kommer. Derfor har jeg udkastet denne ide: På alle færdselskilte monteres et blink som kan fjernstyres fra alarmcentralen eller udrykningskøretøjet, således at det den trafik det gælder, som advares om køretøjet. Det virker også urimeligt, at udrykningskøretøjer kører over for rødt - her bør ligeledes være tale om fjernstyring, således at der er et særligt, måske et fjerde - lys som signalerer fare-kørsel!

Mit nye stikord: crazy

Etiketter: ,

21.6.07

LAFAK-artikler og mest oversete hos per-olof.dk

Del af helhed udsat for farveskift

Flere ting har været undervejs men aldrig kommet på bloggen, fordi der stadig sker overvejelser her på blogredaktionen! Det gælder Kommunernes Landsforening og det gælder Ombudsmanden.
'Småtingsafdelingen arbejder også!
1. Hvorfor skal det altid være "ti mest sete sider" - så i denne måned har jeg udvalgt de 11 mindst sete! Du kan finde listen på Overset i Juni på per-olof.dk.

2. LAFAK - Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune udgiver et blad Nøglehullet og har gjort det siden 1984. Her er der meget at dykke ned i. Jeg har noteret, hvad jeg finder som de væsentligste artikler og sat dem ind i en pdf-fil som kan hentes på min side om Nøglehullet.

Etiketter: , ,

11.6.07

Apropos vipstjert

Her sad en vipstjert - vips! var den væk-.

I debatten om rubrikken ’Dag til Dag’s være eller ikke-være i Politiken, sneg der sig pludselig en vipstjert ind – som et symbol på rubrikkens særlige meddelelsesform. Ikke alle ved cafébordene ved naturligvis, hvad en vipstjert er. Lugter det ikke lidt af fugl? Jovist – hvid og grå med et enkelt sort stænk og så den karakteristiske vippende lange hale – hvoraf navnet. Måske er navnet lidt forargeligt gammeldags – stjert betød engang hale – så en modernisering kunne være påkrævet. Hvis du slår op i Folk og Fauna, får du sikkert et helt arsenal af mulige andre navne, men enklest kunne det jo være at kalde den halevipper. Jeg har altid forestillet mig, at det var for at holde balancen, at den vipper, men er kommet på den tanke, at det også kunne være et opmærksomhedssignal. For så vidt er den altså højst moderne. Den vipper, som var den betalt for det – hvad den dog ikke er.
På Johannes Larsen Museet i Mariager kan du se et flot sort-hvidt tryk med vipstjerter og endda klodsen, det er trykt med. Og når man kender fuglen fra det levende liv, kan man se dens vipperi for sig, dag efter dag det samme syn, som til sidst bliver hængende på nethinden – for gentagelsen er lærdommens moder (repetitio est mater studiosi).

per-olof.dk

Ovenstående skrevet 17.juni 2006 - men vist aldrig sendt til rubrikken, som jo var død på det tidspunkt, men var tænkt som læserbrev. Jeg tror Bjarne Schilling kom mig i forkøbet, eller hvordan det nu var. Men i hvert fald: I dag skriver signaturen 'Mt' en sød hitorie om svaler og slutter: " Se det var en 'Dag til dag' som i de gode gamle dage. Måske kommer der også snart en om vipstjerter."
Nu har der faktisk været mange gange, der har stået noget i den nye 'Dag til Dag' , som også kunne have stået i den gamle - og ikke som jeg sagde: ren brokkerubrik - hvorfor man da også som tidligere leverandør rask væk de gange har konkluderet, at det åbenbart ikke var indholdet, der var noget galt med i den gamle.

Etiketter: ,

9.6.07

Statsminister negligerer Ombudsmand

Ombudsmanden har svært ved at stille skarpt på tillidsforholdet - (foto: Nordmandsdalen, Fredenborg slotspark c per-olof johansson)
Først hørte jeg det i radioen - så læste jeg en notits i Information 6.6., der bringer den fra Ritzau. Jeg kunne i Nyhedsavisen have fulgt sagen allerede den 2.6. og læst, at også andre mener, at Ombudsmanden bør gå af. avisen.dk (=Nyhedsavisen) bringer en del læserindlæg om sagen. Information bringer i går, 8.6. et længere stykke hvor mediejurist Oluf Jørgensen og Hans Engell er spurgt . Så spørges Ombudsmanden selv, og hans svar er interessant. Han beklager situationen, men han mener, det er noget man må leve med, fordi "Ombudsmanden har jo ingen magtbeføjelser". Nej det har han ikke, og det er jo derfor at tillidsforholdet er eet og alt. Når statministeren ikke vil følge Ombudsmandens henstilling, som bygger på henvisning til de forvaltningsretlige regler, så er tillidsforholdet brudt. Det mener Ombudsmanden ikke, men det er det jo, hvis det er en udbredt mening i befolkningen og/eller i Folketinget. Derfor bør han afskediges eller fratræde.

Etiketter: ,

7.6.07

Tilføjelse til tidligere indlæg om Saxos ord om svenskere

Se her Hvad står der om svenskerne i Saxo?

Skal Ombudsmanden afskediges/træde tilbage? Ja!

Statsministeren er valgt af et flertal i Folketinget. Det vil for mig sige, at hvis Statsministeren ikke mere har den tillid til Ombudsmanden, at han retter sig efter hans henstilling, så har vi en situation, hvor flertallet må afskedige Ombudsmanden, eller han selv må indse, at han ikke mere kan løfte opgaven og gå af. Statsministeren siger ifl. Ritzau til Ombudsmandens kritik af, at der er en journalist, han nægter at give interview: "Det er til syvende og sidst min afgørelse, hvornår jeg synes, at det er rigtigt at udtale mig om en ting og også til hvem. Det skal hverken Ombudsmanden eller andre blande sig i."
Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Hans kritik skal ikke godkendes af Folketinget.
Men nyder ombudsmanden ikke længere Folketingets tillid, kan Folketinget afskedige ham.
Han kan også selv forlange sig afskediget: Ombudsmanden kan med 6 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned.
En af delene må nu nødvendigvis ske: Enten må han selv gå, eller han må afskediges.
Den tredie mulighed: At Folketinget giver Statsministeren en næse og pålægger ham at rette sig efter Ombudsmandens henstilling, regner jeg for ganske usandsynlig.

Etiketter: ,

4.6.07

Fodbold tillader mobbing!

I går og idag gik der så hul på spørgsmålet om vagterne i Parken: De er frivillige, ikke specielt uddannede til opgaven. Hegnet er så lavt, at enhver uden vanskelighed kan entre det. Man har simpelthen i et og alt undervurderet opgaven.

Den udløsende effekt - anledningen til det røde kort - viser sig nu for os uden kendskab til fodbold at være lidt af samme karakter som afsløringen af at cykelryttere bliver dopet - provokerende adfærd er en almindelig del af selve spillet, på trods af, at dette er helt i strid med den udspredte indbilding om, at en af sportens grundbegreber er 'fair play'. Altså først lærer man børnene i skolen, at de ikke må mobbe, og så går de til fodbold og lærer, at mobning af modspillerne er ok, hvis det kan afgøre kampen. Det lyder ikke som noget, der kan gøres noget ved. Det man kan indse er, at der hykles en del, når mobningen afsløres. Billeder siger jo ikke alt. Den satiriske løsning er selvfølgelig at udstyre alle spillerne med mikrofon, så man kan tjekke, hvad der er blevet sagt.
Da Zidane i sidste år gav en modspiller den berømte skalle i brystet, påstod man jo fra mundaflæsning at have konstateret, at modspilleren havde sagt noget nederdrægtigt om Zidanes søster. Havde man nu en antimobningspolitik i fodbold, så skulle naturligvis begge havde været udvist, hvis altså mundaflæsningen har læst rigtigt!

Etiketter:

3.6.07

Journalister må have meget travlt. Det må være derfor de traver i hinandens fodspor. Der er ikke tid til liiige at vende sagen og se den fra andre aspekter. Deres indvending mod os bloggere er ellers, at der er for få overvejelser. Men her ved læserne jo, at de præsenteres for uprofessionelle, private meninger.

Fodbold: Når en vred publikummer styrter ind på banen i kampen mellem Danmark og Sverige igår fokuseres der minimalt på det mangelfulde sikkerhedsberedskab, selvom de er det som er hele humlen. Hvordan kunne manden slippe gennem en mur af securityfolk?
Eet er at han slap ind - men hvorfor fulgte ingen efter? Han gik uden ledsagelse ud af banen.
Da han entrede hegnet for anden gang blev han knapt nok bemærket, hvis man skal tro udtrykket i sikkerhedsvagternes ansigter.
Et øjeblik efter lader han sig gribe, uden modstand. Der tales i timer uden at dette bliver hovedspørgsmålet.

Kunstmuseet: Når Allis Helleland vil have nogle malerier hjem fra udlån til Glyptoteket til en kommende udstilling, så er der ingen som spørger hende, hvor længe hun har planlagt den udstilling? Hvorfor låner hun ikke bare museets billeder hjem, ved at anmelde ønsket i reglementeret god tid? Hvad er det for billeder hun vil aflevere? Hvorfor har hun ikke bare afleveret dem, når de åbenbart udgør et forsikringsmæsigt problem for museet? Er der virkelig over hundrede hollandske billeder som ikke har nogen betydning for Kunstmuseet og som befinder sig i arkivet?? De fire billeder af Pieter de Hooch er åbenbart Kunstmuseets egne? Pieter de Hooch på Statens Museum for Kunst.
10.juni 07: Ups! Nej der var altså ikke over 100 billeder, forstået som malerier. Kasper Monrad i Politikens kronik 9.6.07 skriver:"I dag har Statens Museum for Kunst kun udstillet 12 of de cirka 100 værker, der er deponeret af Glyptoteket (de 64 er arbejder på papir og må af bevaringsmæssige grunde tilbringe det meste af tiden gemt væk i mapper, der beskytter mod lyset)." Men stadig ved - jeg! - ikke, hvilke de ca. 35 andre værker er. Det med at de overvejende er nederlandske er måske bare noget jeg har fra et journalistisk sammentræk?

Forslag: Kunstmuseet har jo langt mere end der kan vises.
Der er i hele verden en bred interesse for den nederlandske kunst og vi har åbenbart meget. De strenge kunsthistorikere går meget op i ægte eller tilskrevet. Men for os som tilskuere er det vigtigere, at de er cirka fra tiden end om det er den eller den kunstner.
Men det kunne naturligvis også være de moderne, så kunne der blive plads til en Hollandsk udstilling 'hjemme'.
I hvert fald: Lån Louisiana og lav en udstilling: "Statens Museum for Kunst på Louisiana"

Etiketter: ,

1.6.07

Digt om det vigtigste

Hommage á Sven Dalsgaard

Det vigtige
er
det vigtigste
men jeg er
i vildrede
med
det vigtigste
Det er
ikke vigtigt
siger nogen
om noget
men for mig
er det vigtigste
vigtigt
Jeg spejder
uophørligt
efter det vigtigste
brødet er
på risteren
og jeg tændte
men glemte
at sætte stik i
Jeg børstede tænder
var det nu
det vigtigste
Hvis livet
er en helhed
er livet så som helhed
det vigtigste
eller er en detalje
vigtigere
end
andre
er begyndelsen
vigtigere end
afslutningen
eller er det vigtigste
at blive ved
Hvordan leve videre
hvis det vigtigste
er fortid
hvis det er fremtiden
som er vigtigst
hvordan leve nu
hvis det er nu
som er vigtigst
hvordan så
leve videre
Det gode
er det vigtigste
men for den onde
er det onde
det gode
så det er udelukket
Er jeg
det vigtigste
er er du
eller er alle
det allervigtigste
Hvis kærlighed
er det vigtigste
hvad så
når jeg mat
isolerer mig
Det er et hårdt brand
det vigtigste
Kan man virkelig droppe
det vigtigste?
Åbenbart.
c Per-Olof Johansson

Etiketter: