per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

24.3.05

Svar på indvending

Jeg modtog følgende kommentar til mit indlæg om "umenneskerettigheder":

**********'
Menneskerettigheder er frihedsrettigheder, alt andet er politik. Når du forsøger at institutionalisere din politiske overbevisning, gør du netop det, der i 1985 fik dig til at melde dig ud af DKP.

--
Posted by Kim to per-olof.dk skriver... at 3/24/2005 12:21:53 PM

*********

Jeg læser den som et godt eksempel på, hvor svært det er at kommunikere!
Jeg har skrevet nogle indvendinger mod det kommunistiske manifest, men jeg har aldrig i livet været medlem af DKP, end ikke overvejet det.
Jeg læser manifestet 1976
I en artikel, der kommenterer en kronik i Politiken skriver jeg [læs evt. hele artiklen her]

*********************
Jeg læser en kronik i Politiken den 5.3.1997 af Jørgen Grimstrup. (Tillad mig at sige hvor godt det er at skrive her - jeg synes det er vigtigt med sådan en dato fordi den giver dig mulighed for at finde den artikel og se hvad det er jeg refererer til. I avisen er sådan noget ikke velset. Det er "tungt". Jamen hvad nu hvis det vigtige ER tungt?) Jeg vil ikke her tage stilling til kronikkens totalitet. Der er blot nogle passager, som er blevet stående i særligt lys.

Den første er denne: "Jeg selv er en af dem - var medlem af DKP fra 1974 til 1985 -" Jeg er selv født i 1942, så en som bliver medlem af DKP i 1974 og forlader det i 1985 med formentlig en masse gode argumenter - kan jeg da se har allerede i 1974 alle de selvsamme gode argumenter for hånden til overhovedet ikke at melde sig ind. Men man kan sige, at hvad argumenter udefra ikke har kunnet formå, formåede åbenbart den personlige oplevelse, og det er jo da godt.

***********

Som det ses: Kim læser ikke, hvad jeg skrev, eller springer let hen over citationstegnene, og voila - har JEG meldt mig ud af DKP i 1985!

Min kritik af maifestet gik netop på, at det helt afskrev frihedsrettighederne.
Konventionen om Menneskerettighederne er da i høj grad politik, og hvis vi ikke sætter institutionel magt bag dem er de tomme ord og slag i luften. Menneskerettighederne sætter grænser for magten, men det er jo ikke nok at have noget at hænge en klage op på, der må også være instanser der kan håndhæve rettighederne.

Etiketter:

22.3.05

U-menneskerettigheder

Søren Krarup går ind for at afskaffe menneskerettighederne (Information 18.3.05). Han taler om at den gode idealisme træder i lovens sted i "menneskerettighedsamfundet". Han mener han har ret, fordi han har gentaget vrøvlet i indtil flere bøger.
Man bliver noget mere oplyst ved selv at læse menneskerettighederne, hvis detaljer han aldrig går nærmere ind på. Her af ser man, at når han går ind for at afskaffe menneskerettighederne, kan det kun forstås som at han går ind for ulovlig tvang, tortur og slaveri. Det er disse umenneskerettigheder, han mener nationalstaten selv skal være herre over. Når han er folketingsmedlem for det såkaldte Dansk Folkeparti må jeg tro, at partiet står bag hans afvisning af menneskerettighederne. Jeg mener der bør vedtages en lov, der forbyder partiet at anvende ordet "dansk" i partinavnet, for jeg vil meget have mig frabedt som dansker at kunne tages til indtægt for deres umenneskelige synspunkter. Tak og lov for Sune Skadegård Thorsens "Påtale" i Information 19.3. Men det er ikke kun Krarup, der er en trussel mod retssamfundet, det er også det parti han repræsenterer.

(Trykt som læserbrev i Information 22.03.05)

Etiketter:

10.3.05

Hvordan tegnestifterne forsvinder

Du kender nok en tegnestift - en lille spids tingest, som bruges til at sætte sedler op på opslagstavlen. Der var engang en pige, som manglede en tegnestift. Så sagde tegnestifttyven: "Den klarer jeg" og så gik han ind på skolen og fik straks øje på en opslagstavle! Her hang der en masse opslag: Et kort, så man kan finde vej på skolen. En plakat om "Idræt for sjov" for SFO og een til om det samme. Et opslag om at cykler skal stilles i cykelskuret. Et opslag om Forårs*SFO, som kan starte 1. april. Et opslag fra skoleinspektøren om, at det er forbudt at køre op til skolen. Et opslag om hvornår det er sommerferie. Og et om hvem der sidder i SFO's forældreråd. Så var der et helt særligt opslag: "Lån ikke tegnestifter her!" stod der. Det kunne tegnestifttyven ikke forstå. Han havde bestemt ikke tænkt sig at låne en tegnestift. Han havde tænkt at stjæle den og give den til pigen, som han syntes var så sød. Han fandt også flere opslagstavler med fotografier fra indskolingens jule tam-tam og fra den snevejrsdag, hvor børnene havde lavet en snemand, og der var en masse tegninger, som børnene havde lavet. Her stod også: "Lån ikke tegnestifter her!" De er godt nok mærkelige her, tænkte tegnestifttyven. Hvem kunne dog finde på at låne en tegnestift. Det havde han aldrig hørt om: At nogen havde afleveret en tegnestift igen. Nej stjæle, det vidste man hvad var, og det stod der jo ikke noget om. Og pludselig manglede alle opslag, alle tegninger, alle fotografier mindst een tegnestift, nogle manglede tre, ja nogle af opslagene hang endda samlet på een.
Tegnestifttyven skyndte sig hen til pigen og sagde: "De er til dig!" og fyldte hele bordet med tegnestifter. "Ih tak" sagde hun, for så mange tegnestifter havde hun aldrig haft før. "Hvor er du sød!" sagde hun. Og hun mente det.
Så nu ved du, hvor alle de forsvundne tegnestifter blev af.

(let forkortet i Politikens Dag til Dag) per-olof.dk

ER det kunsten som provokerer, som kommer til orde og som nyder samfundets bevågenhed?
det siger Information i en leder 28.2.05 - men er det rigtigt?
Læs mit svar her.

Etiketter: