per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

28.10.05

Landsbyggefond og dispositionsfonde bliver til særskat!

I et indlæg i Dagbladet Information, kalder dr. scient og lektor i bypolitk og socialgeografi Hans Thor Andersen den almene boligsektor for en dinosaur - stor, mægtig og svær at overse, men ikke levedygtig.
Jeg sendte et svar på de tre fulde spalter, men blev bedt om at reducere til mindre end en tredjedel. Da der så intet indlæg var tilbage, har jeg anbragt det i Debatforum WWW, hvor enhver kan læse det i sin fulde længde.

Etiketter:

26.10.05

Nok er ikke nok for alle

Martin Vive Rasmussen (Pol. 22.10.05) stiller det sympatiske forslag, at man i stedet for at skære i kontanthjælpen sætter mindstelønnen op. Hvis incitamentet til at tage et arbejde skulle ligge i, at man ikke kan få det samme udbetalt ved ikke at arbejde, er det jo et helt rigtigt forslag. Men sagen er, at der også er en anden baggrund for, at det er støtteforanstaltningerne, som beskæres. En del af de, der har nok, har ikke nok i, at have nok. De vil udover at have nok også have glæden ved, at andre bliver nedværdiget. Forklaringen skal vel hentes i psykologien, men det er dumt at lade som om, der slet ikke er mennesker, som har det sådan, når de får magt.

******************

Dette indlæg burde have stået i Politiken, men de får som bekendt flere indlæg, end de vil trykke. Da der på Politikens Onlinedebat er en tråd som hedder integrationsforliget, har jeg anbragt det der. Måske virker dette link

Politiken Onlinedebat/Integrationsforliget.

Etiketter:

18.10.05

Per-Olof ti år på www

Det er i år ti år siden, jeg lavede den første hjemmeside. Det har givet mig anledning til disse overvejelser:
Ti år på World Wide Web.
Det vil fremgå, at den har været en måndestid undervejs.

Sidste uge var en interessant uge på bogplanet. Den nye Harry Potter kom på dansk, Harold Pinter fik Nobelprisen, og vi fik præsenteret LAFAKs udgivelse af bogen om Brudevæltelurerne med et velbesøgt foredrag på Kirkehavegård med Ole Høegh Post som foredragsholder, helsiders omtale i såvel Allerød Nyt som Frederiksborg Amts Avis / Dagbladet. Det var sjov at se bogen i Hillerød og Allerød ligge i stabel ved siden af Harry Potter :-)
Den kan som nævnt bestilles på LAFAK

Etiketter:

Lav lov for Kommunernes Landsforening

Jeg mener, man bør lave en lov for Kommunernes Landsforening.
Herom har jeg et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis / DAGBLADET i dag under titlen "Lex KL - tak!" Måske lidt kryptisk, men det skal jo være kort i avisen.
Har man ikke mulighed for at læse det der, kan man finde det her:
Lav lov for Kommunernes Landsforening

Etiketter:

17.10.05

Lighed, almene boliger, det danske mindretal...

Man kan jo skrive andre steder end i en blog.

F.eks. kan man skrive i flix.dk. Her har jeg skrevet om den manglende dækning i danske medier af nyheden om, at en del af det danske mindretals skoler i Sydslesvig er truet af nedlæggelse.

På P1Debat er det lykkedes mig at få flere indlæg i en debat om socialministerens forslag om, at staten skal tømme Landsbyggefonden og de almennyttige boligselskabers dispositionsfonde. Læs den på P1Debat.

Et afvist læserbrev fra tidligere på måneden kan så passende stå her. Jeg påstår der ligger andet i at man fratager de mindstbemidlede det nødvendige til en anstændig overlevelse - end incitament til at gå i arbejde. For nogle er det ikke nok, at de selv har nok. Nydelsen bliver desto større, når andre nedværdiges:

Hvor er de positive resultater af manglende lighed?

Helt uanset, at DK altså er et land med mindre ulighed end andre, så er uligheden da øget gennem de sidste10-20 år. Hvor har denne dynamiske vækst i ulighed resulteret i forbedringer for de svageste?
Regeringens pukken på at skabe incitament til arbejde ved at skære i støtte er den rene og skære virkelighedsflugt. Den påståede enkle forbindelse mellem støttens størrelse og incitament til at at få arbejde findes jo ikke. Det er en skrivebordsteori, som beskæftigelsesministeren trofast lirer af som et mantra, men som dagligt modbevises af fakta.
Statsministeren kan gennemtvinge dementi så meget han vil - praksis viser, at uligheden er en målsætning for regeringen. Mens husejere gnaver ind på de af fællesskabet skabte værdier, hænges vi i de almennyttige boliger ud, som dem der dræner samfundet for værdier og trues med salg. Det er vore fæle ghettoer, som truer samfundet. Staten har tidligere inddraget 6 mia. kr. af beboernes opsparing i Landsbyggefonden for at dække statens udgifter til nybyggeri. Kun 2 mia. kr. er gået til formålet, 4 mia. kr. er havnet hos staten. Inddrage blot en brøkdel af husejeres gevinster tør man ikke.
Jo jo, så tak til socialministeren, nu kom sandheden frem. Måske skulle hun i stedet hedde asocialminister. Målsætningen er helt klart, at den der arbejder skal kunne se lønnen for sin møje i andres nedværdigelse.

Etiketter:

14.10.05

De frasorterede digtere

Når Danmark er så lille, hvorfor så tro, man gør sig stor ved alle disse frasorteringer?
Inkluderinger ville være meget bedre: Hvor lille landet end er, så fat dog, hvilken bredde vi når at omfatte.


Jeg hørte Simone de Beauvoir sige, at hendes første erindringsbog egentlig var den bog hun ønskede at skrive overhovedet, men at det forekom hende meningsløst at starte der, fordi ingen ville kunne se en begrundelse for, hvorfor de skulle interessere sig for netop denne piges små minder. Derfor måtte hun først etablere et forfatterskab egnet til at gøre hende kendt -. Måske har hun virkelig tænkt så strategisk, hvilket jo ikke alle har anlæg for.
For nogen kan det måske netop være en del af opgaven at ikke lægge den slags strategi. Det er naturligvis ren indbildning, men denne indbildning kan måske gå ud på, at den dag vejen er der, vil nogen gå på den. I Sverige blev en entreprenør for nylig så træt af et ulykkesbefængt vejsving, at han søgte om lov til at rette det til for egen regning i sin fritid, for ingen ville bevilge penge til opgaven. Det "samfund" af mennesker, som ikke ville betale, de kører nu glade og taknemlige ad det sikre sving.
Skønt jeg, som erfaring udviser, er uden velvalgt strategi for, hvordan læsersamfundet dog skulle opdage mine tekster, kaster jeg mig over alle oplysninger, der kan afdække frasorteringens faser. Derfor var det interessant i BØGERS's bagsideklumme at læse, hvordan Lars Bukdahl som ivrig forsvarer for nogle frasorterede digtere, følte behov for at gøre opmærksom på, at ansvaret for, at Per Aage Brandts digtsamling Tændstikhoveder ikke var blevet anmeldt i WA, ikke var hans. Det er altid horisontudvidende at blive gjort opmærksom på denne uklare grænse i frasorteringerne - at man som frasorteret er ude af stand til at sætte en ordentlig kanonade af: "Det er Larses skyld ØV ØV!"
Blandt det frasorterede i mediebilledet var også Poesiens Dag i Frederiksberg Have, hvor L.B. er den eneste retfærdige, som igen igen får nævnt, den var der. Godt!
Jeg gentager: Når Danmark er så lille, hvorfor så tro, man gør sig stor ved alle disse frasorteringer? Inkluderinger ville være meget bedre: Hvor lille landet end er, så fat dog, hvilken bredde vi når at omfatte.


Weekendavisen har et princip for læserbreve som siger, at hvis det ikke er blevet bragt efter fire uger, kan man regne med, at det ikke bliver trykt.Anden afvisning får man ikke. Et arrogant standpunkt, som skribenten må leve med. Da nu ovenstående ikke har været trykt i de seneste fire udgaver af BØGER kan vi altså gå fra, at det ikke bliver trykt. I modsætning til go'e gamle dage før internet er fravalget dog ikke mere så effektivt.

Etiketter:

Særskat på almene boliger

I debatten med formanden for Landsbyggefonden Jesper Nygaard i Deadline på DR2 onsdag 12.10. erfarede man, hvordan socialminister Eva Kjer Hansens uvidenhed ikke forhindrede hende i arrogant optræden. Og nu siger hun igen, at man kan tømme dispositionsfondende i de almennyttige boligselskaber uden at det får indflydelse på huslejen. Det kan man jo kun sige, når man ikke ved, hvordan tingene fungerer. Indgår støtte fra dispositionsfonden i et givet projekt, stiger huslejen naturligvis ikke det samme, som hvis vi ikke fik støtte. Men har man blot det nødvendige antal stemmer bag sig i Folktinget, forstyrrer den slags kendsgerninger ikke.
Dette er forslag til særskat for boligtagere i almennyttige boliger og i strid med løfte om skattestop.

Etiketter:

13.10.05

Nobelprisdebat

SENSATION! SENSATION!
Et medlem af det svenske akademi har efter et års overvejelse opdaget, at sidste års valg af nobelpristager i litteratur var en fadæse! Efter 22 års medlemsskab af akademiet er det også gået op for ham, at han ikke kan nedlægge veto mod valget. Han vidste dog godt, at medlemsskab af akademiet var for livstid, men han glemte at sige nej tak til indtræden, mens tid var. Han har nu sagt nej tak efter at have overvejet situationen i 9 år, hvor han kun har deltaget i tre-fire møder, for at se om huset stod endnu. Hvis man får diæter for at være medlem af det fine akademi, vil han sikkert returnere pengene.
Kl. 13 i dag får vi at vide hvem som er modtager i år.

Derfor dette citat fra min seneste digtsamling ORDSAMLING

Og som alle ved, læser Nobelkomiteens udvalg
for litteraturen alle bøger i hele verden på alle sprog
- hvordan ellers vælge den rette.
Det er et frygteligt arbejde, som tager år og dag
af kommitemedlemmernes liv og som vi,
læserne må være taknemmelige for.
Det er vores opdagere, vi som møjsommeligt
orker tre-fire romaner om året og måske
en digtsamling med sikkerhedsnet.

Sørgeligt bevidste om deres sisyfosopgave
slog det næsten komiteen helt ud,
den dag dens unge hedspore forsigtigt men stædigt
henledte de andres opmærksomhed
på den tavse digter,
som endnu aldrig havde fået prisen.
Endnu et stort område af verdenslitteraturen
var opdaget
og hvordan orke at tage itu også med det?

Var det en joke eller hvad? Mente han, hvad han sagde.
Han mente det, og han var gået i gang
med eftersøgningen.
Hans foreløbige kandidatliste var lang
og gav anledning til latter, nu blev han for besværlig.
Men engang bragt på bane
kunne forslaget ikke stoppes.
Vågne nætter ventede komiteen forude.
Når valget er truffet ventes kandidaten venligt at afslå
i første omgang, så der skal slaget slås,
han skal nok blive omvendt.
Længes mod nu
hvornår er det nu

Etiketter: ,

Spioner på sort arbejde

Nogen foreslår i dag, at håndværkeres biler, som har været parkeret andre steder end på hjemadressen i weekenden skal afføde krav om forelæggelse af faktura for udført arbejde i weekenden. Sikke fantasiløse bæster, som ikke kan forestille sig, at hver af en af de biler repræsenterer et almindeligt familie- eller vennebesøg. Mon ikke det vil virke meget bedre med skjult kamera, telefonaflytning og spioner i familien. Spørg i Østtyskland, hvordan var man gjorde....

Etiketter: