per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

30.10.07

Dræbersnegle ind i valgkampen

Der er helt sikkert en iberisk skovsnegl under rabarberbladet og den planter sine æg i jorden, og du kan ikke gøre meget ved det - hvad siger partierne?

Det er jo et mærkeligt ord - dræbersnegle, når det er fordi de er planteædere, vi ikke kan lide dem. Men det er klart - hvis man vander med noget forkert, kan man vel godt sige, at man dræber en plante - men nu omfatter det at dræbe en plante også det at spise den. Så er vegetarianere altså også noget med dræber, ja og alle os andre der også nu og da gnasker i en gulerod. Så i virkeligheden er det fordi vi har fået en konkurrent, at vi kaster os over den iberiske skovsnegl. Nu har den lagt sine æg, og med mindre vi får en længere periode med 20 graders frost så fremkommer de som små snegle, der meget hurtigt blive store. Altså sidder landets haveejere nu og ruger over en plan for, hvordan de skal forsvare sig.
Det er egentlig mystisk med sådan et lille æg, nærmest som en perle, yderst uskyldig. Men det er altså et øgleæg. De vælter op af jorden, når du graver, men du kan jo ikke samle dem ind, de forsvinder i jorden. Du kan sætte et hegn op som oppe i Karen Blixens blomsterhave, det må kunne blive en god forretning for en blikkenslager, skønt måske lidt dyrt for haveejere. De må kunne laves til mindre bede, udvalgte hjørner af haven. Det er en rigtig svær øvelse danskerne er igang med. Er dræbersneglen kommet til Sverige? Hvis ikke, var det måske en ide at emigrere. Er der nogen der har spurgt partierne i valgkampen, hvad de har tænkt at gøre ved sneglefaren? De lader jo til allesammen ellers at have en plan mod alle onder. Mon der virkelig er nogen af dem der tør sige, at det har de ikke tænkt sig at gøre noget ved? Hvorfor har Kurt Strand ikke allerede bragt spørgsmålet op i Deadline - jeg mener alene programmets navn kunne gøre det relevant. Det er sikkert et spørgsmål som vil interessere mange mange flere seere end debatten om Kommunernes Landsforening og regeringen. Den debat har vi med variationer jo hørt i mere end tredive år, uden der bliver gjort noget ved det grundlæggende problem. Nej nu spørger vi samtlige partier: Hvad har I tænkt at gøre ved problemet dræbersnegle?

Etiketter: , , , , ,

29.10.07

Perspektiv på dårlige aftaler

Christiansborg med bullen finger...Aftalerne mellem KL og regeringen er netop løbet ind i valgkampen. Dette indlæg har ligget 10 dage hos Jyllands Posten uden at blive trykt. Så kommer det her:Det er jo rigtigt, at statsministeren lidt letsindigt har undsagt eksperter (og smagsdommere). Hvad nu eksperterne angår, så er det ufortjent, at han har fået ry af at være den første, som viste dem vintervejen. Når det gælder relationen regeringen/kommunerne har ekspertafvisningen noget nær 35 års jubilæum!
I begyndelsen af 1970’erne kom nogle dengang meget omtalte PerspektivPlan-redegørelser. I PPII fra 1973 kan man så hente dette citat: ”Der må tilvejebringes fælles rammer og faste procedurer for en sådan budgetkoordination, således at væksten i de samlede offentlige udgifter klart bliver placeret som et politisk ansvar, og de politiske styringsinstrumenter hertil bliver udviklet.”
Uanset at snart sagt hvert eneste år har budt på groteske konsekvenser af de manglende politiske styringsinstrumenter, har vi levet videre uden at følge eksperternes råd. Fordi det giver meget mere plads for alskens manipulationer. Som f.eks. at kalde det et ”aftalesystem”, når aftalens ene part (KL) ikke har kompetencen (for det har byrådene hver for sig). Og medierne lader sig troligt år efter år lede rundt i manegen uden at stille spørgsmål til, hvornår der bliver orden på logikken!
Men tillykke til Jyllands Posten som fik lejlighed til at viderebringe den nye variant af en sanktions-trussel, nemlig statsministerens sætning om at: ”Hvis ikke kollektivt indgåede aftaler bliver overholdt, er man nødt til at gå over til at lave individuelle aftaler med hver enkelt kommune.”
Det vil da være ironisk, hvis det skal være en bemærkning af netop ham, der endelig får budgetkoordinationen ind på plads jf. eksperternes råd fra 1973!

Etiketter: , ,

24.10.07

Guldeksport: Danmark til salg?

Carlsberg Guld-Export reklame på husgavl i Hillerød 2007
Hvad er Danmark? Måske et landområde, måske en befolkning -. Ja-vel, men vi er også vor infrastruktur, det er den som binder os sam-men. Skal vi sælge den? Veje, jernbaner, sygehuse, skoler, elektricitet, kraftværker, telefoni, radio og tv, rensningsanlæg, vandværker, postvæsen, børn- og ungetandpleje, almennyttige boliger – alle områder er under pres. Kan det ikke sælges kan det nedlægges såsom biblioteker.
Man kalder det ’privatisering’, som om infrastrukturen kommer på folkeaktier – men det er en fed løgn – de nye ejere kan ende med at være - helt udenfor fællesskabets jurisdiktion.
At fastholde den danske nation er ikke - eller bør ikke være: et natio-nalistisk projekt. Det skal være muligt for Danmark selv at fastlægge grænserne for fællesskabet, det er hvad det handler om. De skal ikke fastlægges af udenlandske kapitalinteresser, hvad enten de camoufleres som neutrale, økonomiske teorier eller som EU-love.
Lidt morsomt kunne jeg måske formulere det sådan:
Jeg efterspørger den danske prins som overgår til privatmand og som politiker påtager sig at forsvare det danske fælleseje mod (udenlandsk-)kapitalisteje!
Det kunne også være en konkurrence om at skrive den bedste afhand-ling over emnet:
Danmarks infrastruktur – fra fælleseje til kapitalisteje. Om hvordan man skaber en minimalstat med salamimetoden.


Per-Olof Johansson

Etiketter: ,

14.10.07

Spørgeleg i DR1

Sjældent har jeg da set TV's udspørgen af tilfældige folk på gaden være mere meningsløs, end hvor man i dag spørger, hvad folk mener om statsministerens udtalelse om konsekvenserne af at kommunerne ikke overholder den aftale med regeringen som KL har indgået på deres vegne... Det handler jo ikke om, hvorvidt den ene eller anden godt vil betale lidt mere i skat, men om betydningen for den samlede samfundsøkonomi af øgede skatter. Og så om hele konceptet med "aftaler" med nogen, som ikke har kompetencen til at tvinge aftalen holdt!

Etiketter: , ,

Lav en lov for KL - igen igen

Artikel af POJ i Information 17.2.1976

Mit indlæg fra i går om KL og aftalesystemet med regeringen satte jeg i omløb til diverse medier med tanke på, at regeringen snart skal tage stilling til, om den skal gribe ind overfor de nu vedtagne kommunale budgetter.
I dag citeres så statsminister Anders Fogh Rasmussen i Jyllands Posten:
-»Det er klart, at aftalesystemets fremtid hviler meget på, at indgåede aftaler bliver overholdt. Hvis ikke kollektivt indgåede aftaler bliver overholdt, er man nødt til at gå over til at lave individuelle aftaler med hver enkelt kommune,« siger statsministeren som en reaktion på det aktuelle aftalebrud, hvor 52 ud af 98 kommuner lader skatten stige med mere end 0,1 procentpoint.
-
Af netversionen fremgår ikke, om han selv har kontaktet redaktionen eller den ham. Han siger det, som Thor Pedersen hele tiden har sagt bortset fra løsningsmodellen: At man kan føle det nødvendigt at lave individuelle aftaler med kommunerne.
I TV2NEWS nu kl. 12 afvises denne løsning helt af den radikale Johannes Poulsen. Han vil have det til, at overskridelsen af aftalen drejer sig om 'den sidste decimal' og det er vel noget af en underdrivelse. Men hvis han synes, det er vigtigt med det aftalesytem, så har det jo påhvilet ham selv som vigtig aktør i KL sammenhæng at påvirke udviklingen hen mod et holdbart system. Når jeg taler om, at der bør finde en lovgivning sted og har talt her for i snart vel 35 år, så er det fordi det nuværende system er et system på lerfødder uden lovgrundlag. Han har fuldstændig ret i, at en centralisering af den kommunale budgetlægning som enkeltaftaler vil repræsentere, vil være en kolossal omvæltning i det lokale selvstyre, men det er kommunalpolitikernes egen skyld, at dette er under opsejling.
I FDB har de COOP-ejede butikker nogle bestyrelser, som ikke er bestyrelser men kaffeklubber uden indsigt i og indflydelse på butikkens budget og end ikke kender butikkens regnskab. Sådan skulle det nødigt gå med kommunerne.
Men man kan altså ikke frakende regering og folketing ansvaret for kommunernes samlede virkning på samfundsøkonomien. Den ramme, de fastlægger, skal overholdes. Hvis kommunerne ikke enkeltvis vil forhandle dette på plads med regeringen så må de nødvendigvis etablere en institution indenfor det offentligretlige system, hvor de indbyrdes kan komme overens.

Artikel af Per-Olof Johansson i Information 17.2.1976: Ekspropriere Kommunernes Landsforening og få en minister for kommunale anliggender. Citat: "Min mening er, at faren for det kommunale selvstyre ikke er statsmagtens mulighed for at lovgive, men Kommunernes Landsforenings magtkocentration og kommunalbestyrelsernes flertals tilsidesættelse af mindretalshensyn".
Hvor artiklen så redegør for KL's manglende mandat i form af lovgivning, idet den som forening hviler på privatretten!

Etiketter: ,

13.10.07

KL= Kommunal Logik

Den lille mand slår et slag for, at KL bør betyde kommunal logik..

Siden det nu betyder så meget for landet, hvordan grænserne for de kommunale budgetter fastlægges, er det da mærkeligt, at ingen gider beskæftige sig med at forny det system, hvorved disse grænser fastlægges. Det gælder politikere, forskere og journalister. Så længe den enkelte kommune bestemmer selv, har det ingen mening at fastlægge grænserne for udfoldelserne for kommunerne ”under ét”, som det sker nu.
Lav dog den lov for kommunal logik og få styr på det!

Etiketter: , ,

10.10.07

Mere end sit fadervor –

En smal gade i København...

Måske er dette en historie om, at Johannes Møllehave kan mere end sit fadervor, som man siger.
Når man selv står for udgivelse af en bog, skal man ikke forvente meget af anmelderne. Medierne har en tyrkertro på, at forlagssorteringen er rigtig, så selvudgivelser er der ikke grund til at spilde tid på.
Det betyder, at forfatteren må finde på andre måder at sprede budskabet på. Og en af måderne er at sende et frieksemplar til udvalgte personer. Det kommer så naturligt, at det ikke engang kan kaldes en strategi. Nogle gange kan valget så fremstå lidt grinagtigt bag efter – fordi man har udset sig en person, der i endnu højere grad end anmelderen er ved at drukne i bøger.
For nogle år siden mente jeg så, at Johannes Møllehave måtte være den rigtige, når jeg havde valgt at kalde bogen ’Ordsamling’. Der var både liv- og ordovervejelser, som måtte være noget for ham. Faktisk fandt jeg frem til adressen i England, og det var så det.
En dag længere tid efter møder vi ham i en af de små gader i København. Her er fuldt af folk, gaden er smal og Møllehave kommer hen i mod os, et møde uundgåeligt – og jeg skruer op for ordblusset – men snedigt så ringer hans telefon! Og han går ivrigt snakkende uantastet videre ned ad gaden. Jeg var imponeret.
Ja, man kan imponeres af Johannes Møllehave af mange grunde. At han på så snedig vis kan få sin telefon til at ringe – det ville jeg aldrig have troet – men nu har jeg selv oplevet det.

per-olof.dk

Etiketter:

6.10.07

OCTOBER

Oktobers månedsbillede fra Bonde-Practica 1744

I anledning af månedsskiftet - denne repition fra Politikens 'Dag til Dag' 30.9.2003, kan også læses i bogen 'Røde Erik på langfart'.
Resume af min beskæftigelse med bogen Bonde-Practica kan nu hentes på: Fra videnskab til overtro som titlen kunne være.....

Dagens navn

Hver dag læser vi her i rubrikken "dagens navn" - en historisk beretning i miniformat. Engang var navnet dog ikke historielæsning, men led i den kristne kultus - forsøget på at spinde hele livet ind i kristen sammenhæng.
Før kristendommen var kalendervæsenet knyttet til den hedenske opfattelse af verden både i nord og syd, og dette krævede så et effektivt modarbejde! En hel videnskab at udrede.
Ingen kan jo huske navnelængden, derfor må den gentages i 'Dag til Dag' år efter år. Da den repræsenterede årets gang for læg og lærd var det anderledes. Man brugte dagens navn og ikke dato. Det affødte et behjertet forsøg på at sætte helgennavnene ind i en huskeremse - i sin oprindelse vel af hensyn til kirkens folk. Den kaldtes 'Cisio janus', da det var de første stavelser på latin i remsen. Hver stavelse angav en dag, hele remsen var altså på 365 stavelser. På hexametre! Efter reformationen blev den oversat til tysk, rene vrøvlevers, for at hjælpe på hukommelsen. Nu et vers for hver måned, så snedigt opbygget, at der var så mange ord, som der var dage i måneden. Og helgendagens dato er netop navnets plads i ordrækken. Var Franz 4. ord i verset, var det hans dag den fjerde i måneden. Teksten blev o. 1530 oversat fra tysk til dansk af stadsskriveren Bentt Jensen i Malmø.
Den overlevede i et par århundreder i folkeskriftet Bonde-Practica, og er nu ganske død og kun et sært kuriosum. Døm selv, her er oktober måned, som i Bonde-Practica hedder "Sædemaanet":
"Saa kom da Franz med [Sankt] Brigitta fin / Dionysius kalder hiem til sin, / Calixtum med Gallas og Lucas Evangelist ,/haver Elleve tusende Jomfruer til Giest, /Det fortryder Simon og Juda mest."
per-olof.dk

Franz [4.10.], Brigitta [7.10], Dionysius [9.10.], Calixtum [14.10.], Gallas [16.10.], Lucas Evangelist [18.10.], elleve tusende Jomfruer [21.10.], Simon og Juda [28.10.]

Etiketter: , , ,

1.10.07

Medieprognose

En eller anden valmue, næppe bedøvende....

Når frugten er modnet og frøene har forladt kapslen, kan kapslen jo være dekorativ uden dog at være til megen nytte.

Plummer tager på overvejelsesferie til USA. "Efter egen beslutning".

Tøger Seidenfaden bliver direktør for DR. Regeringen har brug for at signalere, at de ikke svigter kulturen, og TS er absolut en kulturpersonlighed. Politikens nye tiltag frastødte læsere i stedet for at tiltrække, og samme mand, som stædigt er gået ind for forandringen er ikke den optimale til at gå ind for forandring af forandringerne.

Nyhedsavisens dage er talte. David Trads bliver chefredaktør på Politiken.

Etiketter: , , ,