per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

30.9.07

Velfærd uden fællesskab

Hvordan lyder den på dansk?
Ideen bag velfærdsstaten var at velfærden sikredes ved fællesskab. P.t. hævdes det, at regeringen har overtaget socialdemokratiets projekt om velfærd for alle, og socialdemokratiet slås for at generhverve retten til projektet.
Det er naturligvis løgn at regeringens projekt er lig med det tidligere velfærdsprojekt.
Regeringen bruger ordet velfærd som et strategisk greb for at afvikle det tidligere. Regeringens mål er ikke velfærd ved fællesskab, men velfærd ved privatisering. Derved bliver der en eller flere restgrupper i samfundet, der ikke vil kunne få andel i velfærden, men disse grupper vejer ikke meget på stemmesedlen, da de fleste i landet lever i en glad illusion om, at de aldrig selv vil få denne særlige kærlighed at føle.
Når debatten i kølvandet på Naomi Kleins bog om chok- og katastrofe-kapitalismen når DK, kan vi håbe på, at der er nogle kloge hoveder, der formår at eksemplificere hende på danske forhold: Sygehusene, skolerne, radioen, energien. Hvor længe får vi lov til at have andelsvandværker, andelsboliger, almennyttige boliger – etc. etc?
Det vil blive nyttigt at se forandringerne hen i mod større privatisering, som det de er: Et kapitalistisk, ideologisk projekt langt fra camouflageordet ”kvalitetsforbedring”, ordvalget er ren strategi. Velfærd for den enkelte kapitalist er langt fra det samme som velfærd for alle i fællesskabet. Regeringens brug af ordet velfærd er rent ordrøveri.Ps. Jeg bryder mig ikke om associeringen til tidligere tiders elektrochok-terapi, vistnok temmelig langt fra nutidig brug af denne behandlings-form. Det er selvfølgelig effektfuld på Yuo tube-strimlen Naomi Klein: Shock doktrinen:
When I finished The Shock Doctrine, I sent it to Alfonso Cuarón because I adore his films and felt that the future he created for Children of Men was very close to the present I was seeing in disaster zones. I was hoping he would send me a quote for the book jacket and instead he pulled together this amazing team of artists -- including Jonás Cuarón who directed and edited -- to make The Shock Doctrine short film. It was one of those blessed projects where everything felt fated." - Naomi Klein

Etiketter:

28.9.07

KL-aftale politik uden logik

Måske Aristoteles - logikkens fader, lærer for Alexander den Store
I årevis har det været praksis, at Kommunernes Landsforening og regeringen har haft forhandlinger om det kommende års økonomi. Forhandlingerne er blevet afsluttet med noget, som er blevet kaldt en aftale, som skal gælde for kommunerne ”under et”. Nu er det så uheldigt i forhold til aftalen, at kommunerne træffer beslutning hver for sig uden i princippet at kende de øvriges beslutning, hvorfor det er højst tilfældigt om kommunerne ”under et” lever op til aftalen. Det er følgelig det glade ulogiske nonsens at lave en sådan aftale.

Det kan der ikke være to meninger om. Men da der af alle parter menes at være politiske fordele ved vrøvlet, fortsætter det år efter år.
Jeg har fremført dette synspunkt lige så mange år, som systemet har kørt, uden at vinde tilslutning, se f. eks. per-olof.dk/kls_magt.htm . Dog - to plus to er og bliver fire, hvad enten man vinder tilslutning eller ej.

Ydermere må man indse, at der jo ikke kan være tale om en aftale overhovedet, når KL ikke retligt kan forpligte kommunerne, hverken enkeltvis eller ”under et”. Dette er netop i år blevet blevet understreget ved det møde, som KL har holdt med kommunerne forud for kommunernes endelige vedtagelse af budgetterne, et møde som måske er blevet tydeligere for medierne, fordi der nu kun er 98 kommuner. Der var ingen enighed om at bakke op om aftalen, hvilket jo afslører den som den fiktion, den hele tiden har været.

Jeg anklager de danske medier og de politiske kommentatorer for at lade dette aftalevrøvl leve videre uantastet år efter år.

Per-Olof Johansson

Etiketter: ,

26.9.07

Kulturministerium vågn dog op!

forfalden bygning Kulturministeriets ansvar!

Overfor Frilandsmuseet i Lyngby ligger en pragtfuld pompøs bygning fra 1915. Den rummede engang Landbrugsmuseet, som nu er flyttet til Gl. Estrup på Djursland. Siden er bygningen bare i forfald, vinduerne falder formentlig snart ud, de skriger langt væk af mangelnde vedligehold. Hvem har ansvaret for dette sløseri? Den skal da ikke bare sælges til hovedsæde for det ene eller andet. Den skal bruges til museeumsformål, tag jer nu sammen Kulturministerium. Mangfoldige gode formål kan her finde plads i værdige rammer.
Nu skriver jeg det i min blog, og det kan læses over hele verden. Jeg har så tit tænkt på, når jeg passerede bygningen: Hvad kan jeg gøre?
I Allerød lavede man en gammel bygning, der risikerede at blive besat, til teaterbygning for Dr. Dante. Fantasien til magten - også i Kulturministeriet!


En rigtig kaalgaard
Indenfor på Frilandsmuseet - lige nu med efterår i bladene - og så en levende kålgård - det er nu den skal ses.

Etiketter:

25.9.07

Lektørbasen informerer biblioteker - hvad med os andre?

Det må være en flad fornemmelse...

Bibliotekernes lektørbase er kun for de indviede - men da den langt bredere end avisernes anmeldelser dækker udgivelser i DK, burde den være offentlig.
Nu er det lykkedes mig at se, hvad der skrives om min lille bog "Røde Erik på langfart". Det er vel ikke kun bibliotekarer, som har nytte af at vide at :"Bogen henvender sig til et publikum, der holder af at få en lille tekst at tænke over, en kommentar eller skæv vinkel på det hele"? Oven i købet har denne læser fat i, at min digtsamling "Dagenes digte" har et parallelt anslag og siger, at den kan anvendes i forlængelse af "Røde Erik på langfart". Det synes jeg er godt set. Jeg kan jo så håbe, at nogle biblioteker mener de har læsere "af den populære rubrik i Politken [Dag til Dag]", som han mener formentlig vil blive glade for gensynet og "andre med sans for den gode korte historie kan begynde her". Godt at læse at han har fundet"alt stramt og kort, til såvel eftertanke som smil på en charmerende måde".
Læsere har ikke kun brug for forfatterens ord om egen udgivelse, vi har alle brug for lektørbasens "second opinion".

Læs om Røde Erik på langfart

Etiketter: ,

24.9.07

Bider hunden

...her var ingen hund i parken...

...hører i dag i TV, at de gamle regler om at hunde skal føres i snor, er afskaffet!
Man tror det er løgn. Det må absolut være en fejl, og bør selvfølgelig straks ændres.
At hunde kan være snorløse i særlige områder, lad gå. Men at der skulle være almindelig tilladelse til at lade hunde løbe løse rundt, det løder helt utroligt.
Vi kan da ikke bare vente med at reagere, til hunden HAR bidt. Hvem pokker er det, som har sovet i timen ved udarbejdelsen af de nye regler??

Her er en gammel sag, som åbenbart stadig er aktuel . Bider hunden - kronik i Politiken

Etiketter:

18.9.07

(kopier af Guldhornene stjålet)

Han vidste slet ikke, at at der var forsvundet to guldhorn - for de var ikke fundet endnu.Vidste du, at Dagbladet Information lovede at trykke et tillæg med de haiku-digte,de havde trykt i en længere periode, men aldrig gjorde det? Everlöv Kirke, Skåne ca. 1500

Dagbladet Information påkaldte dagen efter tyveriet af guldhornskopierne digte om begivenheden. Det blev ikke mit, der blev valgt, så derfor kommer det her:

Hejkurve 130907 – 170907
(kopier af Guldhornene stjålet)


Nunununu

Mark med måger på
Mark med to hvide heste
Her hvor jeg står nununu


Efter traktoren
Stoppet på pløjemarken
Stivnet mågeflok


Krigen raser vildt
I fjerne egne af verden
Mågerne letter


Nu stjæler de som
Er gudernes redskaber
Værdiløse digte


Per-Olof JohanssonFind to gipshorn, som er guldværd!

Etiketter: ,

13.9.07

Må jeg be’ om Politiken –

Layoutskitse til Politiken med løftet hovede og en læselig leder -

Afvist læserbrev til Politiken -

Det startede med den nye version af Magasinet – ved andet nummer fandt jeg på at kalde den et re-strike. Det er et ord jeg lærte forleden, og som end ikke står i min næsten nye ’The New Oxfod Dictionary of English’. De er et udtryk fra kunstgrafikkens verden og dækker over de tryk fra den originale plade, som udføres efter kunstnerens død. De kan være gode eller dårlige, men er ofte så efterbearbejdede, at al originalitet er forsvundet. Jeg får et tillæg fra Politiken, hvis layout er en tro kopi af, hvad de store varehuse kan finde på at levere, og jeg har svært ved i indholdet at skelne mellem reklame og artikler.
Jeg har desuden længe været utilfreds med Politikens forside, og utilfredsheden slår i dag ud i lys lue. Jeg har altid læst lederne og trods lejlighedsvis uenighed regnet dem for væsentlige. Altså er det en fejl, at placeringen på forsiden er blevet så at sige marginal. Lederen skal stå samlet i højre hjørne, så den kan læses fra den sammenfoldede avis. I samme moment kunne avisen godt være sig sit navn og format bekendt – altså tilbage til toppen med hovedet. Og når jeg alligevel skal jonglere med delene, kan jeg hente en vigtig nyhed fra side 9 og sætte den øverst: ”Regnskyl sender millioner på flugt”. En nyhed som sagtens kan konkurrere med moppehistorien om førstepladsen. Vejret – kan passende have fast plads til venstre for lederen – så kan vi have det i øjenkrogen, når vi læser det vigtigste.

Etiketter:

11.9.07

Norbert Wiener

Sparekassen Bikuben på Christianshavn. Bemærk alle de fredelige symboler, hvoraf spånkurven er en af dem.

19:13 11-09-2007
Norbert Wiener skrev en bog som hed "Menneske og automat" - dansk oversættelse 1963 - fuld af stadige gyldige overvejelser om menneske versus automationen. Interessant er, at de overvejelser han gør sig om forskningnens frihed og muligheder, som tager udgangspunkt i de da eksisterende magtkonstellationer, trods sovjetempiriets fald stadig kan sige noget.
Som f.eks.:"Nuomstunder, hvor næsten alle herskende magter, hvadenten de står til højre eller venstre, forlanger konformitet snarere end åbent sind af videnskabsmanden, er det let at forstå, at videnskaben allerede har lidt meget og at yderligere fornedrelse og skuffelse for videnskaen kan ventes i fremtiden." - Og lidt senere:"En religiøs kæmpende organisation vil næsten uundgåeligt sætte stor pris på lydighed, loyalitet og alle de andre hæmmende kræfter, der hindrer den frie forskningsudfoldelse." Og videre:"Videnskaben er en livsanskuelse, der kun kan trives, hvor mennesker har trosfrihed. En tro vi hylder efter ordre udefra, er ikke nogen tro, og et samfund, der er afhængig af en sådan pseudotro, vil i sidste instans ødelægge sig selv gennem den lammelse, som manglen på en sundt udviklet videnskab påtvinger det."
Men indtil da, vil jeg sige, kan den jo udnytte det allerede indvundne bl.a. til destruktiv adfærd uden selv at bidrage med eget kreativt indput. Eneste håb er, at yderligere udspredelse af ideen om det enkelte menneskes værdi vil gøre det umuligt at finde proselytter. Udsigterne ser ikke lyse ud-.

Etiketter: , , ,

8.9.07

Væk med KL som lønforhandler

Ruin i Lillerød

10:30 03-09-2007
Læserbrev:
KL væk som lønforhandler
Må det være tilladt at komme med et praktisk forslag i snakken om, hvordan visse grupper får et lønløft: Drop Kommunernes Landsforening og Regionerne som lønforhandlere. Lad finansministeriet, som i forvejen lægger rammerne om den kommunale økonomi, overtager personalet og hele piveøjet fra de kommunale organisationer på lønforhandlingsområdet. Idag spiller ministeriet med som blind makker, giv dem ansvaret i stedet for. Så var der måske en lille chance for at partiernes ønsker om lønløft til visse grupper kunne realiseres.
(Afvist af Politiken, trykt som læserbrev i Information 6.9.2007 med titlen :Væk med KL. Læs en ældre artikel om KL: En bog om Kommunernes Landsforening Og en nyere: Ottos Blog: KL - den femte statsmagt?).
09:24 08-09-2007

Etiketter: ,