per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

29.1.07

Lillerøds grønne kile - som bør sikres

Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Høringsfrist til 13. april 2007


Forslag til Fingerplan 2007 kan nu erhverves som en bog, udgivet i 2000 eksemplarer. Det lyder ikke af meget i forhold til at det er det område i Danmark, hvor befolkningstætheden er størst!
I forhold til tidligere gives der kommunerne nogle planlægningsmæssige friheder, hvorfor det er ekstremt vigtigt, at borgerne blander sig i planlægningen.
Det som vil være svært for de almindelige borgere er, at vi ikke kan finde frem til de punkter, der vil berøre os. I og med at det er overordnede planer skal vi bruge vores forestillingsevne til at se, hvad der i værste tilfælde KUNNE ske i vores område.

Lillerøds grønne kile

Etiketter:

26.1.07

Hasta la Vista med Microsoft 2007

Microsoft lancerer om få dage, 29-30 januar 2007 et nyt styresystem Windows Vista, og et par hundrede mænd og måske fem kvinder er taget til Zitechs hovedkvarter i Allerød for at blive introduceret til det – vi ved jo at vi som pc-brugere bliver nødt til at forholde os til dets eksistens. Er det en nødvendighed at indføre det? Min konklusion er kort, at sikkerhedsmæssigt er det nok nødvendige forbedringer, men brugermæssigt kunne vi nok klare os med det eksisterende XP i lang tid fremover. Denne konklusion er imidlertid totalt ligegyldig – Vista er her, og om end måske med nogen tøven, så vil millioner gå ombord i det og lære nyt – igen igen. .............

( Læs videre)

Etiketter:

23.1.07

Tirsdagens digtsvigtJeg kan skrive til Politiken,
Berlingeren, Information,
Frederiksborg Amts Avis
hvis jeg skriver min mening,
men det giver ingen mening
at skrive et digt
og sende det til avisen
hvis ikke andre har givet det
et blåt stempel.
Digte i avisen
skal helst være blåskimmel.

Etiketter:

16.1.07

Alteret i Lillerød Kirke

Lillerød Kirke
Jeg har sat min artikel om alterpartiet i Lillerød Kirke på nettet :

Alter i Lillerød Kirke

Artiklen har været trykt i

Nøglehullet nr.3 / 2002 p.14-20
Udgivet af
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune

Etiketter:

Om alterpartiet i Lillerød Kirke

[til enhver på min adresseliste, som jeg er så ublu at mene bør kende denne historie om alteret i Lillerød Kirke!]

Jeg har sat min artikel alterpartiet i Lillerød Kirke på nettet :

http://www.per-olof.dk/alterveg.htm

Artiklen har været trykt i

Nøglehullet nr.3 / 2002 p.14-20
Udgivet af
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune

Venlig hilsen

Per-Olof Johansson
Allerød Danmark
mail@per-olof.dk
http://www.per-olof.dk/
opdatering af aktiviteter se
http://perolofdk.blogspot.com/

Etiketter: , , ,

15.1.07

Susannne Jorn i Information om "Digtoversætteri"

Forleden var det om digte i avisen hun skrev - idag er det om 'Digtoversætteri'. Jeg husker ikke,om digte er et fast tema i hendes kommentarer, men det er i hvert fald rart, at nogen tør vælge det et par gange i træk. Når man tænker på, hvor højtflyvende nogen kan blive,når der tales om dichtningen ved specielle lejligheder, så er det mærkeligt, at digte i den grad savnes i hverdagen i det fælles rum. Så hver gang de alligevel dukker op - må det bemærkes.

En læserbrevskribent foreslår, at Informations suduko skiftes ud med læserbreve. Fordi man kan løse sudokoer f.eks. fra en bog. Så synes jeg måske snarere, man skulle bruge pladsen på digte. Men men, hold fast i sudukoen. Der er garanteret brug for den slags pauser, også i avisen som sådan. Så find plads til digtene et andet sted i avisen. Ups - idag var der ingen haiku - man kunne end ikke unde os de tre linjer, jeg ser jo at pladsen er der.

Jeg har endnu ikke oplevet DK4's program 'Poesiens iltmaske' på fjerneren, men da regeringen forlangte, at jeg skulle betale medielicens gav jeg mig til at se lidt på, hvad jeg egentlig kunne se her på computeren, så da tog jeg et par stykker ad gangen, bl.a. Laus Strandby Nielsen.

Selvfølgelig må digte blive oversat - man skal som læser blot ikke bilde sig noget ind og tro man får mere end man virkelig får. Apropos oversættelse af digte: Jeg synes selv, jeg har haft en sjov oplevelse med min 'Anti hate speech'. Jeg læser en del engelsk, men taler da meget lidt med nogen, og så kan det da undre, at man alligevel memorerer på engelsk - eller hvad det nu skal kaldes. Jeg har forsøgt mig med oversættelse af selvsamme linjer af mig selv, og jeg må vel være autoriteten? Det jeg selv bilder mig ind at have opnået med det engelske forsøg, har jeg ikke kunnet ramme på dansk.

Etiketter:

13.1.07

Læserbrevskribent

Læserindlæg i Dagbladet Information 11.1.2007
Mit indlæg 'Læserbrevskribent' blev bragt 11.1.2007 i Information forkortet af mig selv til 1/3 af det oprindelige......
En titel blandt mange jeg burde kunne hefte på mit navn. Før 1995 var den mere vigtig end den siden er blevet. I dag vejer ’blogskribent’ måske en del tungere. Men læserbrevskribenten er jo ikke holdt op, og hvad er relationen mellem de to roller? Det kan være svært at finde ud af.

Der er noget fortidigt over læserbrevskribenten. Nettet er det egentlige. Og så kan det være vanskeligt for skribenten at vælge dagens kasket. Mit valg har været at starte med avisen og efterfølgende anbringe på nettet – jeg kaldte det ’Trykt eller utrykt’, siden har jeg valgt en blog til formålet. At komme på Infomedia kræver særlige tilladelser, derfor er egen hjemmeside et oplagt efterfølgende valg. Men det er selvfølgelig af en vis loyalitet overfor avisen, at et indlæg ikke først anbringes på nettet. Weekendavisen har imidlertid f.eks. en tåbelig regel om, at man ikke giver svar, har indlægget ikke været bragt indenfor tre uger, kan man regne med, at det ikke bliver bragt. Hvor sjovt er det at vente på? Bliver det ikke bragt, havde det været bedre og mere aktuelt selv at bringe det frem på nettet.
De som har velbesøgte sider på nettet, vil sikkert vælge egen løsning. En anden mindre besøgt, som jeg, vælger måske alligevel at sende ind.

For mange år siden stod jeg i et antikvariat med et antal udklipsmapper, sikkert skribentens egne. Jeg havde læst mange af hans indlæg i Information i tidens løb, han havde yderst sympatiske synspunkter, men prisen på mapperne var lidt vel høj for mig dengang, så til min store ærgrelse i dag afstod jeg fra købet. Forhåbentlig var der en anden, som var bedre ved muffen end jeg, så de ligger godt et andet sted.
Her er Internettet jo fantastisk. Arkivet ligger derude og læserne finder frem, hvor den slags fund før helt var afhængig af udklip.

Her til morgen skrev jeg fem små indlæg og overvejer igen strategien: Informations Luftskib, eller Informations redaktion til at vælge imellem, eller et til én avis et til en anden, tredje, fjerde, femte. Jeg er nu ikke meget for at skrive til avisen, jeg sjældent læser, skønt ideen vel er god.
Engang lavede jeg en liste med overskrifter til fiktive læserbreve. En mand som skriver om sin pludselige menstruation – og den slags rollespil, det blev ved ideen. Jeg holder mig til den rolle som udgøres af mit borgerlige jeg. Valget faldt så på at skrive denne lille redegørelse og henvise til min blog, som i dag bringer de fem indlæg – så sparer Information den plads. Skulle nogen få lyst til at citere, så er det jo lovligt og Information må gerne bringe alle fem :-)

Etiketter:

10.1.07

Urimelige vilkår for kunst og litteratur

Der kæmpes om lyset i hegnet


Meget prisværdigt prøver en læserbrevskribent Sissel Bergfjord i Politiken i dag at rejse en debat om kunstnere og forfatteres arbejde. Det er ikke arbejde, når man også har andet arbejde, så er det fritid, men har man ikke andet arbejde, så er det arbejde. Hun har mange vinkler med, men ikke den, at hvis vedkommende er gået på efterløn, gøres kunst og skriveri op i timer helt uanset om der kommer penge ud af arbejdet, og der trækkes i efterlønnen. Dette var een af flere grunde til, at jeg ikke overvejede efterløn - jeg ville da ikke kunne bære både at miste mit arbejde og min såkaldte hobby - skriveriet.

At der denne gang skulle være håb om, at der kan rejses en debat, der giver resultat, er nok tvivlsomt. For det er et punkt hvor regering og socialdemokrati er enige. Nu og da har jeg gennem årene samlet bidrag herom fra debatten, det ældste skriver sig tilbage fra 1981. Den 29.oktober 1981 citeres arbejdsminister Svend Auken for følgende: "Derimod er det fortsat Aukens opfattelse, at kunstnere, der bliver fyret fra deres lønarbejde, ikke må udfolde sig kunstnerisk, uden at det fratrækkes arbejdsløshedsunderstøttelsen. Selv timeforbruget til fremstilling af usælgelig kunst skal fratrækkes dagpenge."
En kronik 29.7.91 fra Jesper Rasmussen i Information:"Jeg vil legitimeres og legaliseres. Jeg kan ikke leve med, at jeg den ene dag præmieres af Statens Kunstfond og den næste dag skal fortælle om min håbløse situation på arbejdsformidlingen som uproduktiv klient."
Jeg kunne blive ved med at citere og lidt research ville sikkert bringe et helt bjerg af samme skuffe.Det, der af systemet tages højde for, er svindlere og de enkelte få, der med deres kunstneriske arbejde pludselig scorer kassen. Man hylder kunsten - men trainere kunsten ved kilderne.

Etiketter:

7.1.07

Lotto, Public Service, medielicens, medieansvar, Søren Krarups verden

Public service for tåber

Hvis du vil hente information på Internettet om medielicens, mødes du af en tåbelig film – som vel kun de værste tumper ser til ende – i stedet for en kort og saglig information om emnet. Noget lignende kører i TV og radioen. Er der en tåbeparagraf, burde den tages i anvendelse fil at dømme de ansvarlige for makværket.


Medielicens

Hvorfor have public service? Naturligvis fordi det er i hele samfundets interesse. Hvem skal så betale? Alle selvfølgelig, altså med skat.
I stedet har vi fået en medielicens, som stort set alle skal betale. Betegnelsen er rent hykleri, fordi regeringen vil bilde os ind, at den står fast på skattestop. Det værste med afsløret hykleri er, at vi bagefter ikke tror hykleren over en dørtærskel. Siger han at 2+2=4, bliver jeg straks mistænksom – hvad ligger der bag?


Medieansvar

Det bebrejdes regeringen, at den ikke opdagede, at der på Internet lå edsvorne erklæringer, der afslørede amerikansk tortur af afghanske fanger.
Jamen har vi da slet ingen journalister, der føler ansvar for at holde øje med den slags ting? Vil redaktionerne ikke betale for research?


Søren Krarups verden

Jeg læser Søren Krarups artikel i Information 6.1.07 og forstår, at dette er Søren Krarups verden:
Han indser nu, at det er rigtigt, at en flyveplads kan være nærmere at nå for en flygtning end landets grænse.
Indvandrere og flygtninge bliver aldrig danskere, for danskerne er groet op af jorden.
Mellem 1983 og 2001 var der ingen regler for indvandring eller flygtninge – alle kunne komme ind.
Når tvangshjemsendte asylansøgere bliver i Danmark, som de hverken kan endsige tør – forlade, er de uanstændige børnemishandlere.

Troen på Lotto

Når religion diskuteres – hvorfor inddrages så ikke landets største religion – troen på Lotto.
Troen falder sammen som et korthus hver uge for det store store flertal, men danskerne genvinder hurtigt tyrkertroen på Lotto – og køber igen en eller mange kuponer.
Jeg mener denne tro er nedbrydende for psyken. Jeg mener, argumentet for at støtte Lotto bør være, at man ønsker at give andre mulighed for at vinde.
Det er et argument, som holder uge efter uge.

Etiketter: , ,

5.1.07

Notater omkring to gange Zizek


1.
Dagens ord af Dostojevski:"Hvor civiliseret et samfund er, kan man bedømme ved at se på dets fængsler."
Netop i dag får to journalister fra Politiken Cavlingprisen for deres artikler om de elendige tilstande flygtningebørn lever under i Danmark.
Og Roald Als i Politiken har en pragtfuld tegning af det absurde - at Fogh, som har ansvaret for tilstanden, skal overrække prisen. Hvad gør journalisterne? Ikke til at vide. Jeg kan bedre forstå dem, hvis de nægter at modtage den af den hånd - end hvis de modtager den. Måske et umuligt stunt - men altså, der må være andre muligheder for oprør, end at smide med brosten.
Vi kan ikke dække os ind bag, at andre handler forkert og vi bare følger efter i slipstrømmen. Det er hele tiden en vurdering af nødvendigheden, alvoren, hvad kan jeg løfte?

2.
Vi har fået nye regioner, og det varer naturligvis længe, inden vi gamle har fattet, hvad det betyder. God ide med en særlig avis til alle. Det reelle er kortet, som vi også har set andre steder. Men den flik-flak mellem emner, som avisen derefter præsterer for at illudere avis som 'lokker' for læserne - jamen hvor lavt kan man synke. Store annoncer for fagforeninger og
Falck og pensionskasser - HJÆLP!

3.
Forleden opgav jeg tanken om et større initiativ, der skulle give svar på Peter Wivels artikel i Politiken om tro kontra viden. Det blev blot til en randbemærkning her i bloggen. I dag får han, som jeg forestillede mig, svar af en svoren ateist.
Et logisk svar som dog mangler at sige, at menneskenes beskæftigelse med religion ikke kun handler om forførelse, men også om en trang, en ærlig bestræbelse efter tilværelsens mening - som åbenbart let får andet indhold i praktisk politik! Jens Morten Hansen mener ikke, at naturvidenskab kan være basis for lignende vanvid, som de praktiserede religioner har stået for. Det er jo noget sludder, så sandt som det at kaste en atombombe er en konsekvens af 'naturvidenskab'.

4.
Når jeg på det seneste har opgivet tidligere tiders forsøg på at formulere tekster til Politikens debat er det på baggrund af, at redaktionen har vraget mig i så lang tid, at jeg må drage en konklusion heraf.
Men det kunne have været mig, der i går havde modtaget en mail fra Politiken, hvor man fortæller mig, at grundet manglende plads, kan mit indlæg ikke bringes. Så ville jeg være sprunget op som trold af en æske i dag fredag, ved at se at Politiken på den fornemste plads under Roald Als's tegning bringer en forkortet artikel af Slavoj Zizek som i fuld længde stod i Information tirsdag. Det understreger jo i høj grad mit synspunkt, at de forfattere, som bringes til torvs ikke, som ellers anføres "skriver i Politiken". De bliver TRYKT i Politiken. Denne passus er forresten faldet ud i dag og ville jo heller ikke være sand. Havde Zizek vidst han skrev til Danmark havde han måske også vidst, at den ølreklame, han henviser til, var en dansk øl - for det var det da?? Nå pyt - men det er ikke pyt, at den klumme som skal repræsentere flagskibet i dagens danske debat, end ikke bringes med eneret for Danmark. Det viser, i hvor høj grad det handler om at løbe i halen på - et eller andet man kan kalde international debat. Hvad med at opdyrke og promovere landets egen itelligentsia i stedet for at sende dem ud på morgenjob med avisen - for det er vel det, den laver?

At redaktionen ikke opdager at Jørgen Bülow Hansen i Helsinge har sendt samme indlæg til Politiken, som han i går fik trykt i Information er en mindre detalje. Som imidlertid den, der loyalt har overholdt den både uskrevne og skrevne regel om, at indlæg kun sendes til en avis af gangen sikkert godt kunne iriteres over, når han sidder på et afslag.

Etiketter:

3.1.07

Dagbog om klummer, aviser og Internet, tro og viden

Altertavle Blovstrød Kirke. Sandholm ligger i Blovstrød.Altertavle i Blovstrød Kirke
Blovstrød Kirkes hjemmeside

Jesus siger vist her:
Din tro har frelst dig - gå bort med fred.

07:43 02-01-2007
Idag er der fyldt op med debatindlæg i Politiken, så jeg tror nok man må sige, at hvis det var daglig standard er pladsen til debat forøget.

"Umberto Eco er italiensk forfatter og professor. Han skriver fast i Politiken." I går kunne man læse en klumme af Umberto Eco, hvori der bl.a. stod: "Problemet er, at en avis i vore dage er nødt til at beskæftige sig med begivenheder, som allerede er grundigt behandlet i TV-avisen den foregående aften - for ikke at tale om alle de folk, der henter helt friske nyheder på nettet. Den kan der for ikke opføre sig som en avis, der (der hvis man ser bort fra kommentarerne) bringer nyheder om døgnets begivenheder, for så ville læserne ikke læse aviser mere."

Det er jo så årsagen til, at avisen må lokke med notabiliteter som Eco og forleden Ash. Som jeg har påpeget i den forbindelse, er nettet også her hurtigere end avisen, da jeg kunne gå ind og finde Ash's kommentar hos The Guardian. Jeg tjekker lige: nej han har ikke skrevet en ny endnu!- Ups - enten så jeg forkert eller også KOM den - kommentar fra den 28.12. Jeg prøver så det samme med Eco. Jeg ved ikke om det ville hjælpe at kunne læse italiensk, men der er så mange hjemmesider omkring ham, at det bare kan være, at jeg ikke har søgt længe nok.S å ville jeg kæmpe med at skrive et indlæg, hvor jeg ville spørge ham, om han forstår, at han "skriver fast i Politiken" og hvad han tænker ved, at han ikke er i stand til at læse de kommentarer, han eventuelt får. Det var den mulighed, jeg havde med Ash, den tror jeg,jeg vil udnytte.

07:54 03-01-2007
Jeg fik hverken skrevet til Ash eller Eco. Men i en mailveksling med redaktøren skrev jeg: "Apropos debatten Internet versus aviser fandt jeg naturligvis Ecos kommentar i går interessant.
Men hvis nu man ville stille ham et spørgsmål i den anledning, vil Internet nok være et mere relevant sted end Politiken – det er jo ret sigende.
Nå under alle omstændigheder vil det kun være at betragte som et retorisk fif at formulere sig som henvendelse til ham, også på Internet.
Det er jo også ret sigende for debatten.
Det vil være tæt på som at henvende sig til en afdød – også det ren retorik."

I går var der også en helside i Politken om webstedet "myspace". Det interessante i en debat om "myspace" og blog'ge er jo, at de kun ligger millimeter fra det, som web lige fra begyndelsen har kunnet. Der er meget lidt ny teknologi i dem, de er højere grad at forstå som anvendt psykologi. Jeg kan huske engang, da massespykologi var et anvendeligt ord. Men det turde være et højst nødvendigt begreb i dag, hvor anvendt massepsykologi står i så høj kurs. Der tales meget om alt det vi kan vælge, og hvor individualistisk tiden er. Ha ha, det er jo blot en del af massespykologsike fif, at få os til at opleve verden sådan.
To kommentarer i Politiken står i dag og skriger til hinanden. Fernando Salvater, som skriver om hvorvidt man kan tale om en eller flere civilisationer - helheden i indlægget forstår jeg vist ikke - og så Peter Wivel som fortsætter debatten om ateismen. De to indlæg har noget med hinanden at gøre, så sandt som begge har fat i religionerne, Salvater nærmest afvisende og Peter Wivel forsvarende. At den debat som i 50'erne førtes om tro og viden ikke afspejles i Peter Wivels spalte forstår jeg ikke. Det er jo ikke en ny debat, selvom en amerikansk forsker har udgivet en bog om emnet. "Men vi sætter alle tro højere end viden" siger Peter. Hvem kunne da drømme om at gøre det? At man så må erkende, at det eneste man ved, er at man ingenting ved, fører da ikke til, at man sætter tro højere end viden. Man nødsages ofte til at handle ud fra en tro og sommetider tror man, man ved, men det er da bestemt ikke at sætte tro højere end viden. Hvis vi sætter tro højere end viden, så har den anvendte massespykologi gode dage - hvad den jo også vitterlig har. Mennesket kan tage det næste skridt ved at handle fra for ud lagte forskrifter - eller det kan tage det uforudsigelige skridt for dermed at forme en ny verden - og det er vist hvad en hver ny generation må gøre, men gør i forskellige grader. Der er realiteter i religionerne, som vi ikke kan afvise eksistensen af, men vejen frem går ikke ikke ved at anvende gamle besværgelser, men ved selv at sætte ord på. I modstillingen tro-viden er der intet at hente, det handler om at udvide vores vidensfelt. Vi skal da ikke forkaste ordet tro, slet ikke, hvis det indgår i ordstillingen trofast mod vort valgte livsmål. Vort dagligdags sprog fortæller os imidlertid, at hvor vi tror, mangler vi den viden, som egentlig er nødvendig.

Etiketter: