per-olof skriver....

per-olof.dk skriver digte, artikler om politik og kulturhistorie, spaankurve, chief Seattle 21-12-04 21:40:oo

per-olof.dk skriver...

per-olof.dk skriver digte på Internet, og artikler om politik og samfundsforhold.
See per-olof.dk for links to articles in English - poetry, chief Seattle and splint baskets.
Read my Anti Hate Speech.
Se: Nyeste indlæg - klik her.

Mit billede
Navn:
Sted: Lillerød, Denmark

18.12.06

Finsk medalje Benignitatis humanae Finlandia memor

Når man har så meget på nettet, som jeg, bliver man også spurgt om meget. Ikke altid noget man har forstand på, men bare fordi man har strejfet et emne, som måske ikke andre har berørt.I 1985, før Internettet, skrev jeg en artikel til ASK om Finnebørn. Artiklens titel blev teksten på den finske mindemedalje. Denne overskrift står på nettet, og når nogen står med den medalje i hånden og ikke kan relatere den til noget, ja så sker det, at de på Internettet støder ind i min artikeloverskrift og vil vide noget om den medalje. Faktisk står der en hel del på nettet, som man finder, hvis man søger på finnebørn. Men når jeg nu har skrevet et svar på en sådan forespørgsel, kan jeg jo lige så godt anbringe den i min blog, parat til den næste spørger. Så her kommer svaret.

Kære xx!
Medaljen blev af Finland som tak skænket til finnebørnenes plejeforældre.
Der fulgte et dokument med. Hvis din morfar var samler har dette dokument ikke nødvendigvis fulgt medaljen.
Forsiden af medaljen er afbildet og så står der i dette tilfælde :
Hr. Arvid Johansen [skulle være Johansson! Sic!] og Frue
Har förlänats medaljen
Benignitatis humanae Finlandia memor
Såsom bevis på erkänsla för uppoffrande arbete för de nödlidande i Finland åren 1941- 1946.
Helsingfors, december 1946
Republikkens president
J.H. Paasikivi
Socialminister Matti Janhunen

Den latinske tekst på medaljen kan oversættes: Til erindring om humanitær hjælp til Finland.
Jeg har i et tidsskrift 'ASK/3-1985 – Tidsskrift for Dansk Folkekultur' skrevet om det finnebarn, som vi havde i familien og i den forbindelse gengivet dokumentet.
Medaljen er udført af den finske billedhugger Gerda Qvist f. 1883 – d. 1957.
Auktionsværdien synes pt at ligge på under 200 kr.
I København findes en mindesten som på for- og bagside gengiver medaljen i stort format ( 30 centimeter diameter)
http://www.finnebarn.dk/Historie/Mindesten/MindestenHistorie.htm


Om finnebørnenes historie kan du læse på hjemmesiden http://www.finnebarn.dk/index.htm

Og sådan ser den altså ud, for og bag
PS 6. oktober 2007:
ASK
TIDSSKRIFT FOR DANSK FOLKEKULTUR

- udgav som sit nr.3 i 1985 et temahefte om det finske folkeepos Kalevala i anledning af fejringen af, at det var 150 år siden det første gang blev publiceret. En af artiklerne omhandlede den medalje, som plejeforældre til finnebørn fik af den finske stat. Om denne medalje har jeg skrevet lidt i min blog, og da jeg har observeret, at dette er et emne mange standser ved eller søger på, kunne denne artikel måske interessere de pågældende. ASK 3/1985

Etiketter: